نوشته‌هایی با برچسب "یک زندگی"

یک زندگی ملس یک زندگی ملس

یک زندگی ملس. تفاوت ها و اختلاف سلیقه ها مولفه ای جدایی ناپذیر از هر رابطه عاشقانه و صمیمانه است. دعوا نمک زندگی است، اما گاهی این نمک چنان به شوری می زند که دیگر نمی توان حتی جرعه ای از آن را مزمزه کرد. تفاوت ها و اختلاف سلیقه ها مولفه ای جدایی ناپذیر از هر رابطه عاشقانه و صمیمانه است. اغلب نزاع های زوجین، از هیچ و پوچ شروع شده، اندک اندک جمع می شوند و روزی بر سر موضوع بی اساس و شاید بسیار مضحکی به طور مشخص بروز می یابند و آشکار می شوند. اختلافات جزیی بزرگ نمایی شده، مبدل به میدان جنگی می شوند که هر یک از طرفین درصدد دفاع بر می آیند و به قصد

یک زندگی ملس یک زندگی ملس

یک زندگی ملس. تفاوت ها و اختلاف سلیقه ها مولفه ای جدایی ناپذیر از هر رابطه عاشقانه و صمیمانه است. دعوا نمک زندگی است، اما گاهی این نمک چنان به شوری می زند که دیگر نمی توان حتی جرعه ای از آن را مزمزه کرد. تفاوت ها و اختلاف سلیقه ها مولفه ای جدایی ناپذیر از هر رابطه عاشقانه و صمیمانه است. اغلب نزاع های زوجین، از هیچ و پوچ شروع شده، اندک اندک جمع می شوند و روزی بر سر موضوع بی اساس و شاید بسیار مضحکی به طور مشخص بروز می یابند و آشکار می شوند. اختلافات جزیی بزرگ نمایی شده، مبدل به میدان جنگی می شوند که هر یک از طرفین درصدد دفاع بر می آیند و به قصد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه