نوشته‌هایی با برچسب "یافتن همدم"

آگهی برای یافتن همدم     آگهی برای یافتن همدم    

آگهی برای یافتن همدم. ممکن است غرق شدن مان در شبکه های اجتماعی یعنی در زندگی مان یک جای خالی بزرگ احساس می کنیم . به آخرین جمع مهمانی دوستانه و یا خانوادگی که در آن شرکت کردید ، دقت کنید. سعی کنید اتفاقات آنرا خوب به یاد بیاورید. احتمالا کمتر کسی در آن جمع بوده است که چند بار به تلفن همراه خود سر نزده و یا برای مدت طولانی به آن خیره نشده باشد. حتی گاهی لبخندی هم زده اند و چیزی را با صدای بلند برای بقیه خوانده اند. در اتوبوس و تاکسی و مترو هم وضع همین طور است. افرادی که به گوشی هایشان نگاه می کنند و چیزی می نویسند و چیزی می خوانند. چند وقت ق

آگهی برای یافتن همدم     آگهی برای یافتن همدم    

آگهی برای یافتن همدم. ممکن است غرق شدن مان در شبکه های اجتماعی یعنی در زندگی مان یک جای خالی بزرگ احساس می کنیم . به آخرین جمع مهمانی دوستانه و یا خانوادگی که در آن شرکت کردید ، دقت کنید. سعی کنید اتفاقات آنرا خوب به یاد بیاورید. احتمالا کمتر کسی در آن جمع بوده است که چند بار به تلفن همراه خود سر نزده و یا برای مدت طولانی به آن خیره نشده باشد. حتی گاهی لبخندی هم زده اند و چیزی را با صدای بلند برای بقیه خوانده اند. در اتوبوس و تاکسی و مترو هم وضع همین طور است. افرادی که به گوشی هایشان نگاه می کنند و چیزی می نویسند و چیزی می خوانند. چند وقت ق

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه