نوشته‌هایی با برچسب "پیش داوری ممنوع"

پیش داوری ممنوع !   پیش داوری ممنوع !  

پیش داوری ممنوع !. ماباید خود ودیگران رابه عنوان قطعه هایی ازپازل آفرینش همانطور که هستیم،بپذیریم ودوست بداریم واعتراف کنیم که هریک ازما موجوداتی بی همتا هستیم. به علاوه باید پیشداوری کردن را از ذهن و روان خود بزداییم وخود را ازقیدوبندهای آن آزاد سازیم. خانم جوانی در محل کار همسرم بود که حد و حدود کارمند و رییس را رعایت نمیکرد و با تماسهای تلفنی و پیامکی موجب سلب آسایش من شده بود، که با اصلاح رفتار ایشان و کمتر شدن حساسیت من حل شد. تا امروز این کارمند مشغول به کار است و همسرم در کار به شدت به او نیاز دارد، به تازگی خانم جوانی را همسرم استخدام

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه