نوشته‌هایی با برچسب "پسر مذهبی عاشق"

پسر مذهبی من عاشق دختری که سگ دارد! پسر مذهبی من عاشق دختری که سگ دارد!

پسر مذهبی من عاشق دختری که سگ دارد!. یکبار پسرم گفت اگر به دختری علاقه مند باشد که بی حجاب است و سگ دارد ، باید چه کار کند؟. اگر دوستی از شما بپرسد که با این مشکل در زندگی اش چگونه کنار بیاید ، به او چه می گویید؟ (در قسمت نظرات پیشنهادات خود را برای رفع مشکل بنویسید. ). ما یک خانواده مذهبی هستیم. اصول و قواعد محکمی داریم . فرزندانم همگی مذهبی و سر به راه هستند ،ازدواج کرده اند و مشکلی با آنها ندارم جز فرزند آخرم. وقتی کودک بود ، به مسائل مذهبی علاقه مند بود ، هنوز هم هست. نماز می خواند ، روزه می گیرد و مراقب رفتارش با نامحرم هست اما چند وق

پسر مذهبی من عاشق دختری که سگ دارد! پسر مذهبی من عاشق دختری که سگ دارد!

پسر مذهبی من عاشق دختری که سگ دارد!. یکبار پسرم گفت اگر به دختری علاقه مند باشد که بی حجاب است و سگ دارد ، باید چه کار کند؟. اگر دوستی از شما بپرسد که با این مشکل در زندگی اش چگونه کنار بیاید ، به او چه می گویید؟ (در قسمت نظرات پیشنهادات خود را برای رفع مشکل بنویسید. ). ما یک خانواده مذهبی هستیم. اصول و قواعد محکمی داریم . فرزندانم همگی مذهبی و سر به راه هستند ،ازدواج کرده اند و مشکلی با آنها ندارم جز فرزند آخرم. وقتی کودک بود ، به مسائل مذهبی علاقه مند بود ، هنوز هم هست. نماز می خواند ، روزه می گیرد و مراقب رفتارش با نامحرم هست اما چند وقت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه