نوشته‌هایی با برچسب "وزیر دفاع جنگ"

مادر زن، وزیر جنگ یا دفاع مادر زن، وزیر جنگ یا دفاع

مادر زن، وزیر جنگ یا دفاع. مادر عروس که از جنبه های عاطفی قوی تری برخوردار است، معمولاً واکنش های عاطفی نشان می دهد و گاه به تصریح روی می آورد و داماد را نسبت به رفتارهایی که انجام داده است، سرزنش می کند و بر او خرده می گیرد و از همین جاست که روابط میان آن دو تیره و تار می گردد. در جامعه ما، متاسفانه همان گونه که برخی از القائات در مورد مادر شوهر، باعث شده است که دامادها از نگاه منفی همسر خود به مادرشان آزرده خاطر شوند، این امر در مورد مادر زن نیز صادق است؛ یعنی در خانواده شوهر نیز، القائاتی منفی در مورد مادر زن وجود دارد و این امر گاه در موار

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه