نوشته‌هایی با برچسب "همسر بی مسئولیت"

زندگی با همسر بی مسئولیت زندگی با همسر بی مسئولیت

زندگی با همسر بی مسئولیت گاهی همسرتان فراموش می کند، در یک زندگی مشترک سهیم شده است و مسئولیت هایش را یکی پس از دیگری به گردن شما می اندازد. همسرتان فراموشش کرده، متاهل است و فرزندانی دارد. در عالم بی خیالی سیر می کند و کاملا از وظایفی که بر عهده اش است، عقب کشیده و در پی لذت طلبی انفرادی خویش پیش می رود، انگار نه انگار که وظیفه ای در قبال شما و فرزندان تان دارد!. بی مسئولیتی زن و مرد نمی شناسد! حتما در اطرافیان خود همسرانی را دیده اید که به تنهایی بار مسئولیت زندگی را بر دوش می کشند، کسانی که بی توجهی همسرشان به انجام امور خانه، رسیدگی به امر

زندگی با همسر بی مسئولیت زندگی با همسر بی مسئولیت

زندگی با همسر بی مسئولیت گاهی همسرتان فراموش می کند، در یک زندگی مشترک سهیم شده است و مسئولیت هایش را یکی پس از دیگری به گردن شما می اندازد. همسرتان فراموشش کرده، متاهل است و فرزندانی دارد. در عالم بی خیالی سیر می کند و کاملا از وظایفی که بر عهده اش است، عقب کشیده و در پی لذت طلبی انفرادی خویش پیش می رود، انگار نه انگار که وظیفه ای در قبال شما و فرزندان تان دارد!. بی مسئولیتی زن و مرد نمی شناسد! حتما در اطرافیان خود همسرانی را دیده اید که به تنهایی بار مسئولیت زندگی را بر دوش می کشند، کسانی که بی توجهی همسرشان به انجام امور خانه، رسیدگی به امر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه