نوشته‌هایی با برچسب "نقاط حساس خانم ها"

نقاط حساس خانم ها و آقایان در زندگی زناشویی نقاط حساس خانم ها و آقایان در زندگی زناشویی

خانم اگر چاق باشد، باید شوهرش جوری رفتار کند که هیکل چاق او را می پسندد و یا اگر دماغ بزرگی دارد، شوهر باید جوری رفتار کند که دماغ بزرگ او را نمی بیند، در عوض چشمان زیبا و یا موهای ابریشمی او را به یاد می آورد. در زندگی هر انسانی، نقاط حساسی وجود دارد که از تغییر آن ، عاجز است، در زندگی زناشویی هم همینطور است، آقایان و خانمها ، نقاط حساسی دارند که اگر همسر، چه آگاهانه و چه نا خود آگاه ،روی آن دست بگذارد، زندگی خود را به سوی تباهی پیش می برد. خیلی مراقب این حساسیت خانم ها باشید!. برای آغاز یک زندگی مشترک، پسر به خانه ی دختر می رود تا در وهله ی ن

نقاط حساس خانم ها و آقایان در زندگی زناشویی نقاط حساس خانم ها و آقایان در زندگی زناشویی

خانم اگر چاق باشد، باید شوهرش جوری رفتار کند که هیکل چاق او را می پسندد و یا اگر دماغ بزرگی دارد، شوهر باید جوری رفتار کند که دماغ بزرگ او را نمی بیند، در عوض چشمان زیبا و یا موهای ابریشمی او را به یاد می آورد. در زندگی هر انسانی، نقاط حساسی وجود دارد که از تغییر آن ، عاجز است، در زندگی زناشویی هم همینطور است، آقایان و خانمها ، نقاط حساسی دارند که اگر همسر، چه آگاهانه و چه نا خود آگاه ،روی آن دست بگذارد، زندگی خود را به سوی تباهی پیش می برد. خیلی مراقب این حساسیت خانم ها باشید!. برای آغاز یک زندگی مشترک، پسر به خانه ی دختر می رود تا در وهله ی ن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه