نوشته‌هایی با برچسب "می خوام کار کنم"

می خوام کار کنم اما همسرم مخالفه!   می خوام کار کنم اما همسرم مخالفه!  

می خوام کار کنم اما همسرم مخالفه!. حالا که مشکل مالی نداریم، دوست ندارم تو بری سر کار ، بچه ها و من به حضورت بیشتر نیاز داریم. اگر دوست شما در حرف هایش این مشکل را مطرح کند ، به او چه جوابی می دهید ؟ به همسرش اصرار کند که می خواهد شاغل شود؟ قید کار کردن را بزند؟ چگونه رفتار کند که نه سیخ بسوزد و نه کباب! در قسمت نظرات پاسخ های خود را بنویسید. من و همسرم ده سال است که باهم زندگی می کنیم . بعد از ازدواج بلافاصله بچه دار شدیم و حالا بچه هایمان به مدرسه می روند. من از همان اول گفته بودم که دوست دارم کار کنم و ایشان هم مخالفتی نکردند، اما حالا هر

می خوام کار کنم اما همسرم مخالفه!   می خوام کار کنم اما همسرم مخالفه!  

می خوام کار کنم اما همسرم مخالفه!. حالا که مشکل مالی نداریم، دوست ندارم تو بری سر کار ، بچه ها و من به حضورت بیشتر نیاز داریم. اگر دوست شما در حرف هایش این مشکل را مطرح کند ، به او چه جوابی می دهید ؟ به همسرش اصرار کند که می خواهد شاغل شود؟ قید کار کردن را بزند؟ چگونه رفتار کند که نه سیخ بسوزد و نه کباب! در قسمت نظرات پاسخ های خود را بنویسید. من و همسرم ده سال است که باهم زندگی می کنیم . بعد از ازدواج بلافاصله بچه دار شدیم و حالا بچه هایمان به مدرسه می روند. من از همان اول گفته بودم که دوست دارم کار کنم و ایشان هم مخالفتی نکردند، اما حالا هر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه