نوشته‌هایی با برچسب "مادر برام قصه بگو"

مادر برام قصه بگو! مادر برام قصه بگو!

مادر برام قصه بگو!. امروزه استفاده از داستان و داستان خوانی به منزله ابزاری برای پیشبرد تفکر کودکان ضروری است. ادبیات کودک با عناصر گوناگون ادبی به انسجام فکری کودک، قدرت تخیل، تمرکز، و داوری او کمک می کنند. تفکر انتقادی، قضاوت خودساخته و هدفمندی است که به تفسیر، تحلیل، ارزیابی و استنباط منجر می‌شود. شکل‌گیری چنین تفکری در کودکان تصادفی نیست و نیازمند آموزش‌ها و ایجاد زمینه‌های مساعد برای پرورش این نوع تفکر است، به عبارتی اگر قرار است کودک منتقد بار آید، نباید قدرت فکری او به دست شانس سپرده شود. کودک چنان‌چه منتقدانه بیاندیشد، بدون ارزیابی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه