نوشته‌هایی با برچسب "عشق در محل کار"

عشق گذشته در محل کار فعلی! عشق گذشته در محل کار فعلی!

سال ها قبل او را دوست داشتم و می خواستیم ازدواج کنیم اما نشد و حالا او دوباره به زندگی من آمده اینبار به عنوان یک همکار!. دوست تان مشکلی دارد که در موردش با شما حرف می زند، نگران است و حس می کند زندگی اش ممکن است خراب شود. چگونه او را آرام می کنید و چه راهنمایی برای مشکلش خواهید داشت؟ در قسمت نظرات ، کمک های فکری تان را بنویسید. نمی دانم چگونه مشکلم را با شما مطرح کنم. سال ها قبل وقتی هنوز من و همسرم باهم ازدواج نکرده بودیم در دانشگاه با دختری آشنا شدم و احساس کردم دوستش دارم. مدت آشنایی مان چندان طولانی نبود و به خاطر مخالفت خانواده ها ازدو

عشق گذشته در محل کار فعلی! عشق گذشته در محل کار فعلی!

سال ها قبل او را دوست داشتم و می خواستیم ازدواج کنیم اما نشد و حالا او دوباره به زندگی من آمده اینبار به عنوان یک همکار!. دوست تان مشکلی دارد که در موردش با شما حرف می زند، نگران است و حس می کند زندگی اش ممکن است خراب شود. چگونه او را آرام می کنید و چه راهنمایی برای مشکلش خواهید داشت؟ در قسمت نظرات ، کمک های فکری تان را بنویسید. نمی دانم چگونه مشکلم را با شما مطرح کنم. سال ها قبل وقتی هنوز من و همسرم باهم ازدواج نکرده بودیم در دانشگاه با دختری آشنا شدم و احساس کردم دوستش دارم. مدت آشنایی مان چندان طولانی نبود و به خاطر مخالفت خانواده ها ازدو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه