نوشته‌هایی با برچسب "عاشق شدم من"

من عاشق پینوکیو شدم من عاشق پینوکیو شدم

وقتی همسرتان دروغ می گوید ، چه عکس العملی نشان می دهید؟. اولین باری که دروغ گفت هنوز عقد نکرده بودیم جلوی چشمان من قیمت های خرید های عقد را چند برابر به خواهرش گفت در آن زمان با خودم تصور کردم که شاید برای بالا بردن جایگاه من در خانواده اش این کار را کرده است به همین دلیل من هم واکنشی به این قضیه نشان ندادم ولی مسئله به این سادگی ها که من فکر می کردم نبود او برای هر مسئله کوچکی به دروغ متوسل می شد و در مقابل بازخواست های من هر بار به نوعی خود را تبرئه می کرد و می گفت اینها دروغ نیست ، دروغ مصلحتی گفتم ، برای حفظ موقعیتمان این را گفتم و یا این ک

من عاشق پینوکیو شدم من عاشق پینوکیو شدم

وقتی همسرتان دروغ می گوید ، چه عکس العملی نشان می دهید؟. اولین باری که دروغ گفت هنوز عقد نکرده بودیم جلوی چشمان من قیمت های خرید های عقد را چند برابر به خواهرش گفت در آن زمان با خودم تصور کردم که شاید برای بالا بردن جایگاه من در خانواده اش این کار را کرده است به همین دلیل من هم واکنشی به این قضیه نشان ندادم ولی مسئله به این سادگی ها که من فکر می کردم نبود او برای هر مسئله کوچکی به دروغ متوسل می شد و در مقابل بازخواست های من هر بار به نوعی خود را تبرئه می کرد و می گفت اینها دروغ نیست ، دروغ مصلحتی گفتم ، برای حفظ موقعیتمان این را گفتم و یا این ک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه