نوشته‌هایی با برچسب "زندگی بی تو محال است"

زندگی بی تو محال است؟ نباید باشی!   زندگی بی تو محال است؟ نباید باشی!  

زندگی بی تو محال است؟ نباید باشی!. اگر فکر می کنید بدون موبایل و تبلت نمی توانید زندگی کنید بدانید که یک جای خالی عمیق در زندگی شما وجود دارد که با تکنولوژی پر نمی شود. موبایل و تبلت با تمام آن امکانات ارتباطی رنگارنگ شان- از سامانه پیامک که هر چه باشد چه پیرهن بیشتر از دیگر امکانات پاره کرده است گرفته تا انواع و اقسام شبکه های اجتماعی که پدیده هایی جوان تر قلمداد می شوند- آن چنان در لحظه لحظه های زندگی ما جا باز کرده اند که اغلب فراموش می کنیم از خودمان بپرسیم «نحوه استفاده ما از این فناوری های مدرن ارتباطی تا چه اندازه سالم و مولد است؟ و جایگ

زندگی بی تو محال است؟ نباید باشی!   زندگی بی تو محال است؟ نباید باشی!  

زندگی بی تو محال است؟ نباید باشی!. اگر فکر می کنید بدون موبایل و تبلت نمی توانید زندگی کنید بدانید که یک جای خالی عمیق در زندگی شما وجود دارد که با تکنولوژی پر نمی شود. موبایل و تبلت با تمام آن امکانات ارتباطی رنگارنگ شان- از سامانه پیامک که هر چه باشد چه پیرهن بیشتر از دیگر امکانات پاره کرده است گرفته تا انواع و اقسام شبکه های اجتماعی که پدیده هایی جوان تر قلمداد می شوند- آن چنان در لحظه لحظه های زندگی ما جا باز کرده اند که اغلب فراموش می کنیم از خودمان بپرسیم «نحوه استفاده ما از این فناوری های مدرن ارتباطی تا چه اندازه سالم و مولد است؟ و جایگ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه