نوشته‌هایی با برچسب "داستان های خوشمزه"

این داستان های خوشمزه! این داستان های خوشمزه!

این داستان های خوشمزه!. مجموعه «داستان های فکری» که برای گروه سنی الف و ب مناسب است علاوه بر سرگرمی موجب تقویت توانایی های ذهنی کودکان و افزایش قدرت درک آنان از مسایل علم و فکری می شود و در برقراری روابط اجتماعی همراه با تفاهم و شکیبایی به آنان کمک می کند. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز تقریباً در بالاترین نقطه‌ی دانشگاه واقع شده، در طبقه دوم دانشکده اتاق کوچک دکتر مرتضی خسرونژاد، استاد دانشکده تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز است. به محض ورود به اتاق کوچک دکتر بی هیچ سوالی متوجه می شوید که دکتر حتما در زمینه ی کودکان فعال

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه