نوشته‌هایی با برچسب "اصل قورباغه ای"

با اصل قورباغه ای در زندگی زناشویی آشنا شوید با اصل قورباغه ای در زندگی زناشویی آشنا شوید

اصل قورباغه ای اشاره به شکل گیری تدریجی عادات، نگرش ها و رفتارها می گردد. شکل گیری تدریجی از طرفی دیگر منجر به تحکیم این عادات و نگرش ها می شود. به این صورت که شما به تدریج در مقابل حتی متضادترین افکار و نگرش ها حساسیت خود را از دست می دهید و به تدریج با آن خو می گیرید. نگاهی به اصل قورباغه ای. قبل از این که به بررسی این موضوع در زندگی مشترک بپردازیم اجازه بدهید اصل قورباغه ای را توضیح دهیم:. اگر یک قورباغه را بردارید و داخل یک ظرف آب جوش بیندازید قورباغه چه می کند؟ به سرعت به بیرون می پرد! در واقع قورباغه فوراً به این نتیجه می رسد باید از خط

با اصل قورباغه ای در زندگی زناشویی آشنا شوید با اصل قورباغه ای در زندگی زناشویی آشنا شوید

اصل قورباغه‌ای اشاره به شکل‌گیری تدریجی عادات، نگرش‌ها و رفتارها می‌گردد. شکل‌گیری تدریجی از طرفی دیگر منجر به تحکیم این عادات و نگرش‌ها می‌شود. به این صورت که شما به تدریج در مقابل حتی متضادترین افکار و نگرش‌ها حساسیت خود را از دست می‌دهید و به تدریج با آن خو می‌گیرید. نگاهی به اصل قورباغه‌ای. قبل از این‌ که به بررسی این موضوع در زندگی مشترک بپردازیم اجازه بدهید اصل قورباغه‌ای را توضیح دهیم:. اگر یک قورباغه را بردارید و داخل یک ظرف آب جوش بیندازید قورباغه چه می‌کند؟ به سرعت به بیرون می‌پرد! در واقع قورباغه فوراً به این نتیجه می‌رسد باید از خ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه