احساسات

اگر می خواهید عزیر دل همسرتان باشید، بخوانید

اگر می خواهید عزیر دل همسرتان باشید، بخوانید هنوز هم وقتی به یاد اولین دیدارتان می افتید چشم هایتان برق می زند. چقدر نیازهای همسرتان را می شناسید؟ به چه میزان هزینه می دهید تا یک رابطه خوب و زندگی آرام را کنار همسرتان تجربه کنید؟ هر چقدر درباره همسرتان بدانید و شناسایی آنچه مطلوب اوست، رنگ زندگی تان را تغییر می دهد. فرآوری:ه. منفرد-بخش خانواده ایرانی تبیان. اگر فکر می کنید محبوب دل همسرتان هستید و رابطه خوبی دارید،با داشتن نشانه های زیر دیگر جای شکی باقی نمی ماند که شما در زندگی مشترک تان رابطه سالمی دارید. 1- نسبت به همسر خود، نگرشی مطلوب و

ادامه مطلب ...
اگر می خواهید عزیر دل همسرتان باشید، بخوانید

اگر می خواهید عزیر دل همسرتان باشید، بخوانید هنوز هم وقتی به یاد اولین دیدارتان می افتید چشم هایتان برق می زند. چقدر نیازهای همسرتان را می شناسید؟ به چه میزان هزینه می دهید تا یک رابطه خوب و زندگی آرام را کنار همسرتان تجربه کنید؟ هر چقدر درباره همسرتان بدانید و شناسایی آنچه مطلوب اوست، رنگ زندگی تان را تغییر می دهد. فرآوری:ه. منفرد-بخش خانواده ایرانی تبیان. اگر فکر می کنید محبوب دل همسرتان هستید و رابطه خوبی دارید،با داشتن نشانه های زیر دیگر جای شکی باقی نمی ماند که شما در زندگی مشترک تان رابطه سالمی دارید. 1- نسبت به همسر خود، نگرشی مطلوب و

ادامه مطلب ...
همسرت را حسود نکن

همسرت را حسود نکن چرا بعضی از همسران، حسادت همدیگر را بر می انگیزند؟. شما تا به حال چند بار سعی کرده اید حسادت همسرتان را نسبت به خودتان برانگیزید؟ علت آن چه بود؟ و انجام این کار چقدر توانست وضعیت رابطه شما را بهتر کند؟ راحله فلاح- کارشناسی ارشد روانشناسی. بخش خانواده ایرانی تبیان. مدتی پیش خانم جوانی که مادر دو پسر کوچک هم بود به دیدنم آمد و از اینکه شوهرش بد دل شده و مدام او را کنترل می کرد شکایت داشت. مشغول بررسی ��م و کیف رابطه آنها بودم که او به نکته مهمی اشاره کرد "حضور شخص سوم". جریان از این قرار بود که شوهر این خانم مدتها بود که توجهی

ادامه مطلب ...
روایت عاشقانه یک جانباز

گفت و گو با یک جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس:. روایت عاشقانه یک جانباز. پای صحبت مردان جنگ که می نشینید، می گویند: برای ما مردان هم، دل کندن از همسر و فرزندان کار ساده ای نیست. دوری از خانواده سخت است اما با جان و دل این مسئله را پذیرفته بودیم. چرا که هدف مان مقابله با دشمن غدار و خون آشامی بود، که به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نبود و همسرم من در این روزهای سخت با دو کودک خردسال همراهی ام کرد. مصاحبه کننده- مرضیه ولی حصاری - بخش خانواده ایرانی تبیان. قسمت هایی از خاطرات حاج قاسم برمال از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را می خوانیم. او نزدیک د

ادامه مطلب ...
روایت عاشقانه یک جانباز

گفت و گو با یک جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس:. روایت عاشقانه یک جانباز. پای صحبت مردان جنگ که می نشینید، می گویند: برای ما مردان هم، دل کندن از همسر و فرزندان کار ساده ای نیست. دوری از خانواده سخت است اما با جان و دل این مسئله را پذیرفته بودیم. چرا که هدف مان مقابله با دشمن غدار و خون آشامی بود، که به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نبود و همسرم من در این روزهای سخت با دو کودک خردسال همراهی ام کرد. مصاحبه کننده- مرضیه ولی حصاری - بخش خانواده ایرانی تبیان. قسمت هایی از خاطرات حاج قاسم برمال از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را می خوانیم. او نزدیک د

ادامه مطلب ...
همسرت را حسود نکن

همسرت را حسود نکن چرا بعضی از همسران، حسادت همدیگر را بر می انگیزند؟. شما تا به حال چند بار سعی کرده اید حسادت همسرتان را نسبت به خودتان برانگیزید؟ علت آن چه بود؟ و انجام این کار چقدر توانست وضعیت رابطه شما را بهتر کند؟ راحله فلاح- کارشناسی ارشد روانشناسی. بخش خانواده ایرانی تبیان. مدتی پیش خانم جوانی که مادر دو پسر کوچک هم بود به دیدنم آمد و از اینکه شوهرش بد دل شده و مدام او را کنترل می کرد شکایت داشت. مشغول بررسی کم و کیف رابطه آنها بودم که او به نکته مهمی اشاره کرد "حضور شخص سوم". جریان از این قرار بود که شوهر این خانم مدتها بود که توجهی

ادامه مطلب ...
همسرم دست پینوکیو را از پشت بسته!

همسرم دست پینوکیو را از پشت بسته! چرا همسرم دروغ می گوید؟. همه ما دوست داریم در زندگی با همسر خود صادقانه رفتار کنیم و متقابلا نیز صادقانه با ما رفتار شود ولی بعضی اوقات همسر محترم، برای رسیدن به سود و منفعت خود به راحتی دروغ می گوید. بسیاری از همین افراد هنگام آشنایی یا نامزدی دروغ هایی می شنوند اما چون دوست دارند رفتار طرف مقابل را توجیه کنند تا او را از دست ندهند آن را جدی نمی گیرند و این مسئله زندگی مشترک شان را تحت تاثیر قرار می دهد. فرآوری:ه. منفرد -بخش خانواده ایرانی تبیان. وقتی دروغ گفتن های یک شخص در دوران آشنایی یا نامزدی بیش از حد

ادامه مطلب ...
مسائل مالی کجای زندگی شماست؟

مسائل مالی کجای زندگی شماست؟ زندگی زناشویی رضایت بخش و سالم هرگز تصادفی ایجاد نمی گردد. زندگی مشترک یکی از زیربنایی ترین واحدهای اجتماع است که باید در حفظ و شکوفایی آن کوشید. تأثیرگذاری مستقیم، گستره تأثیر و طول مدت آن، شاخصه های مهمی هستند که توجه به زندگی مشترک را ضروری می سازند. آدمی نیازهایی دارد که تأمین هریک از نیازهایش به شیوه مناسب و درست، گامی در مسیر رشد و تعالی وی باشد و زندگی مشترک بهترین جایگاه تأمین این نیازهاست. مریم عطاریان-بخش خانواده ایرانی تبیان. حال آنکه به دلیل برخی عوامل،گاهی این محیط امن و جایگاه تعالی بخش، محل کدورت و

ادامه مطلب ...
همسرم دست پینوکیو را از پشت بسته!

همسرم دست پینوکیو را از پشت بسته! چرا همسرم دروغ می گوید؟. همه ما دوست داریم در زندگی با همسر خود صادقانه رفتار کنیم و متقابلا نیز صادقانه با ما رفتار شود ولی بعضی اوقات همسر محترم، برای رسیدن به سود و منفعت خود به راحتی دروغ می گوید. بسیاری از همین افراد هنگام آشنایی یا نامزدی دروغ هایی می شنوند اما چون دوست دارند رفتار طرف مقابل را توجیه کنند تا او را از دست ندهند آن را جدی نمی گیرند و این مسئله زندگی مشترک شان را تحت تاثیر قرار می دهد. فرآوری:ه. منفرد -بخش خانواده ایرانی تبیان. وقتی دروغ گفتن های یک شخص در دوران آشنایی یا نامزدی بیش از حد

ادامه مطلب ...
مسائل مالی کجای زندگی شماست؟

مسائل مالی کجای زندگی شماست؟ زندگی زناشویی رضایت بخش و سالم هرگز تصادفی ایجاد نمی گردد. زندگی مشترک یکی از زیربنایی ترین واحدهای اجتماع است که باید در حفظ و شکوفایی آن کوشید. تأثیرگذاری مستقیم، گستره تأثیر و طول مدت آن، شاخصه های مهمی هستند که توجه به زندگی مشترک را ضروری می سازند. آدمی نیازهایی دارد که تأمین هریک از نیازهایش به شیوه مناسب و درست، گامی در مسیر رشد و تعالی وی باشد و زندگی مشترک بهترین جایگاه تأمین این نیازهاست. مریم عطاریان-بخش خانواده ایرانی تبیان. حال آنکه به دلیل برخی عوامل،گاهی این محیط امن و جایگاه تعالی بخش، محل کدورت و

ادامه مطلب ...
راه هایی یک زندگی مشترک خوب

راه‌هایی یک زندگی مشترک خوب. از لجاجت و رقابت ناسالم با همسرتان جدا پرهیز کنید و جای آن را به یکدلی، یکرنگی، صمیمیت و رفاقت بدهید. باور کنید یکی از مهمترین عوامل تزلزل در بنای خانواده و آغاز نابسامانی و مشکلات خانوادگی، لجبازی دو همسر با هم و عدم‌پذیرش یکدیگر است. سعی کنید همسرتان را آن‌گونه که هست بپذیرید و روابط خود را بر پایه دوستی و محبت تنظیم کنید. به گزارش تبیان به نقل از نی نی سایت می توانید با رعایت نکات زیر زندگی سالمی داشته باشید:. ١ نسبت به همسر خود نگرشی مطلوب و متعالی داشته باشید و او را امانت الهی بدانید و در حفظ و نگهداری این

ادامه مطلب ...
نکاتی کوچک برای گفت وگو بهتر با همسر

نکاتی کوچک برای گفت وگو بهتر با همسر. یک بررسی نشان می دهد، ازدواجی که رضایت زن و شوهر را در بر نداشته باشد، ممکن است استرس را افزایش دهد و سلامتی زوجین را به خطر بیاندازد. این بررسی نمی گوید که ازدواج خوب حتما شما را سالم می کند و ازدواج بد حتما باعث بیماری شما می شود. اما شکی نیست که شما یک زندگی خوب می خواهید پس بهتر است راههای گفت و گو با همسرتان را یاد بگیرید. فرآوری: ه. منفرد - بخش خانواده ایرانی تبیان. معمولا نداشتن یک گفت و گوی خوب، علاوه بر اینکه رابطه را ناخواسته به سمت بحث و جدل می برد، باعث می شود احساسات ناخوشایند طرف مقابل ابر

ادامه مطلب ...
نکاتی کوچک برای گفت وگو بهتر با همسر

نکاتی کوچک برای گفت وگو بهتر با همسر. یک بررسی نشان می دهد، ازدواجی که رضایت زن و شوهر را در بر نداشته باشد، ممکن است استرس را افزایش دهد و سلامتی زوجین را به خطر بیاندازد. این بررسی نمی گوید که ازدواج خوب حتما شما را سالم می کند و ازدواج بد حتما باعث بیماری شما می شود. اما شکی نیست که شما یک زندگی خوب می خواهید پس بهتر است راههای گفت و گو با همسرتان را یاد بگیرید. فرآوری: ه. منفرد - بخش خانواده ایرانی تبیان. معمولا نداشتن یک گفت و گوی خوب، علاوه بر اینکه رابطه را ناخواسته به سمت بحث و جدل می برد، باعث می شود احساسات ناخوشایند طرف مقابل ابر

ادامه مطلب ...
راه هایی یک زندگی مشترک خوب

راه‌هایی یک زندگی مشترک خوب. از لجاجت و رقابت ناسالم با همسرتان جدا پرهیز کنید و جای آن را به یکدلی، یکرنگی، صمیمیت و رفاقت بدهید. باور کنید یکی از مهمترین عوامل تزلزل در بنای خانواده و آغاز نابسامانی و مشکلات خانوادگی، لجبازی دو همسر با هم و عدم‌پذیرش یکدیگر است. سعی کنید همسرتان را آن‌گونه که هست بپذیرید و روابط خود را بر پایه دوستی و محبت تنظیم کنید. به گزارش تبیان به نقل از نی نی سایت می توانید با رعایت نکات زیر زندگی سالمی داشته باشید:. ١ نسبت به همسر خود نگرشی مطلوب و متعالی داشته باشید و او را امانت الهی بدانید و در حفظ و نگهداری این

ادامه مطلب ...
تو علی باش، من فاطمه خواهم بود

تو علی باش، من فاطمه خواهم بود. در این آشفته بازار الگو ها، که هر جوان و نوجوانی الگوی متفاوتی از دیگران دارد؛ بد نیست نگاهی به زندگانی ائمه معصومین بیندازیم تا شاید راهی برای زندگی بیابیم. حسین وجدانی کارشناس ارشد مشاوره-بخش خانواده ایرانی تبیان. صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و خانواده پژوهان تحقیقات زیادی را در زمینه تزلزل و مشکلات خانواده ها انجام داده اند، که نتایج متفاوتی در پی داشته است. بعضی از نتایج مشکلات اقتصادی را علت اصلی تزلزل در خانواده بیان می کنند و برخی مشکلات فرهنگی یا اعتیاد را عامل اصلی می دانند. اما شاید موارد دیگری هم ب

ادامه مطلب ...
تو علی باش، من فاطمه خواهم بود

تو علی باش، من فاطمه خواهم بود. در این آشفته بازار الگو ها، که هر جوان و نوجوانی الگوی متفاوتی از دیگران دارد؛ بد نیست نگاهی به زندگانی ائمه معصومین بیندازیم تا شاید راهی برای زندگی بیابیم. حسین وجدانی کارشناس ارشد مشاوره-بخش خانواده ایرانی تبیان. صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و خانواده پژوهان تحقیقات زیادی را در زمینه تزلزل و مشکلات خانواده ها انجام داده اند، که نتایج متفاوتی در پی داشته است. بعضی از نتایج مشکلات اقتصادی را علت اصلی تزلزل در خانواده بیان می کنند و برخی مشکلات فرهنگی یا اعتیاد را عامل اصلی می دانند. اما شاید موارد دیگری هم ب

ادامه مطلب ...
پایبندی به زندگی مشترک با این نشانه ها

پایبندی به زندگی مشترک با این نشانه ها. رابطه تان ایده آل نیست به همین دلیل چند وقتی است به این فکر می کنید، آیا ادامه دادن به این زندگی فایده ای دارد، آیا باید مسیر زندگی تان را اصلاح کنید؟ اگر هنوز نتوانسته اید تصمیم بگیرید چند توصیه برایتان داریم. فرآوری:ه. منفرد -بخش خانواده ایرانی تبیان. برهم زدن چیزی همیشه آسان تر از درست کردن آن است ولی مسلماً هیچوقت چون شیشه ماشین تان که شکسته، دور نمی اندازید. پول می دهید تا برایتان شیشه نو بیندازند. درمورد رابطه هم همینطور است. شما برای زندگی که در آن هستید، زمان، انرژی، احساس و قسمت های دیگر زند

ادامه مطلب ...
پایبندی به زندگی مشترک با این نشانه ها

پایبندی به زندگی مشترک با این نشانه ها. رابطه تان ایده آل نیست به همین دلیل چند وقتی است به این فکر می کنید، آیا ادامه دادن به این زندگی فایده ای دارد، آیا باید مسیر زندگی تان را اصلاح کنید؟ اگر هنوز نتوانسته اید تصمیم بگیرید چند توصیه برایتان داریم. فرآوری:ه. منفرد -بخش خانواده ایرانی تبیان. برهم زدن چیزی همیشه آسان تر از درست کردن آن است ولی مسلماً هیچوقت چون شیشه ماشین تان که شکسته، دور نمی اندازید. پول می دهید تا برایتان شیشه نو بیندازند. درمورد رابطه هم همینطور است. شما برای زندگی که در آن هستید، زمان، انرژی، احساس و قسمت های دیگر زند

ادامه مطلب ...
از زندگی در کنار همسرتان لذت ببرید

از زندگی در کنار همسرتان لذت ببرید. به گزارش تبیان فریبا احدی بیگلو روان شناس و مشاور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: هر خانمی قطعاً خواهان این است که قلب همسر خودش را تسخیر کند و از طرفی نیز مردان قابلیت دارا بودن شخصیت مثبت را داشته و این مستلزم شیوه رفتاری همسرانشان با آن ها است. وی ادامه داد: صداقت در رفتار مهمترین گام در شیوه رفتار با همسر بوده که در این صورت شما می توانید توقع رفتار صادقانه را از وی داشته باشید و همچنین سعی در دسترسی به تعریف خوشبختی از دیدگاه همسرتان بسیار مهم است. احدی بیگلو افزود: شما می توانید بد

ادامه مطلب ...
صمیمیت را به زندگیتان بازگردانید

صمیمیت را به زندگیتان بازگردانید. به گزارش تبیان محمدرضا نظامی روان شناس خانواده در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: اگر پس از مدتی از گذشت زندگی مشترکتان احساس کرده که مثل روزهای اول زندگی، گرمی و گرایش اولیه به همسر خود ندارید با رعایت نکاتی از جمله نگرش و دید مثبت نسبت به اطرافیان و همسر خود این اشتیاق را دوباره به زندگی تان. بازگردانید. وی در ادامه اضافه کرد: از سرزنش کردن همسرتان در هنگام انجام اشتباه دوری کرده و از انتظارات غیر واقعی در برابر وی پرهیز کنید زیرا در صورت عدم برآورده شدن آن باعث ایجاد سرخوردگی و حتی حس حقار

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه