ابرازها

ابراز علاقه های کسل کننده

به حدی او را دوست دارم که تحمل یک روز دوری از او آزارم می دهد. همسرم به دوستانم حسادت می کند، هر وقت به خواهرم ابراز علاقه می کنم، همسرم عصبانی می شود. آن قدر مرا دوست دارد که به ارتباط من با والدینم هم حسادت می کند. مرز بین محبت و دوست داشتن مالکیتاین پرسش بسیاری از انسان هاست. آنها از این که همسرشان آنها را بسیار دوست دارد، احساس خوشبختی می کنند ولی از سوی دیگر وقتی فکر می کند این دوست داشتن بیش از حد موجب محدودیت آنها شده ناراحت می شوند. افرادی را می شناسیم که مانع تحصیلات همسر خود شده اند به این بهانه که وقتی او در منزل نیست باعث دلتنگی

ادامه مطلب ...
ابراز علاقه به قصد ازدواج یا ...!!؟؟

همه چیز برایتان مثل برق می گذرد و شما بیشتر از پیش به او دل بسته شده اید. نمی دانید که آیا درست است یا نه؟ ولی به قول شاعر با خود می گویید:آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه پیدا نیستمن به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباستبرخی روان شناسان با انواع نیازهای مختلف انسان و سطح بندی آن، بر اهمیت نیازهای عاطفی در دوران نوجوانی و جوانی و لزوم تأمین آن توسط گروه همسالان تأکید می ورزند و معتقدند این نیاز یکی از نیازهای عالی انسان است و همسالان با ایجاد ارتباط مثبت عاطفی می توانند به تأمین آن بپردازند. اما آن چه در ایجاد رابطه دوستی و اظه

ادامه مطلب ...
ابراز خشم در میان همسران

خشم همیشه نقطه شروع یک دعوای آتشین بین زوج‌ها است. شروعی که شاید اگر زودتر پیش‌بینی‌اش کنید یا اگر بلد باشید با آن کنار بیایید، خیلی از مشکلات‌تان خود به خود مرتفع شود. خشم همیشه نقطه شروع یک دعوای آتشین بین زوج‌ها است. شروعی که شاید اگر زودتر پیش‌بینی‌اش کنید یا اگر بلد باشید با آن کنار بیایید، خیلی از مشکلات‌تان خود به خود مرتفع شود. افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون، منقبض شدن عضلات، تغییر تنفس، مشت شدن دست‌ها و به هم فشردن دندان‌ها از نشانه‌های فیزیولو‍ژیک خشم هستند که تشخیص این را که همسرتان در آستانه انفجار است یا نه، برای شما ساده‌تر م

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه