یک روانپزشک با تاکید بر این که رابطه میان زن و شوهر نباید رئیس و مرئوسی باشد، گفت: نمی توان از زنی که تحقیر و توهین می شود انتظار عشق و محبت در زندگی داشت. دکتر سامرند سلیمی اظهار داشت: مرد و زن باید به تفاوت دیدگاهها و رفتارهای خود از منظر روانشناسی آشنا باشند

یک زن و شوهر چگونه می توانند خوشبخت شوند؟!

یک روانپزشک با تاکید بر این که رابطه میان زن و شوهر نباید رئیس و مرئوسی باشد، گفت: نمی توان از زنی که تحقیر و توهین می شود انتظار عشق و محبت در زندگی داشت. دکتر سامرند سلیمی اظهار داشت: مرد و زن باید به تفاوت دیدگاهها و رفتارهای خود از منظر روانشناسی آشنا باشند. به طور مثال مرد باید نیاز زن به خرید را در نظر بگیرد و همچنین زن نباید فکر کند اگر مرد برخی مناسبتهای زندگی زناشویی را یادش نمی ماند از بی محبتی نیست بلکه ناشی از عدم آموزش مهارتها توسط مرد است. این روانپزشک افزود: زنان باید در مسائل و تصمیم گیری های مالی نقش داشته باشند و احساس کنند که در مسائل اقتصادی سهیم هستند از این رو اشتغال زنان می تواند موثر باشد. این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر این مطلب که زن و مرد نباید برای تغییر دادن یکدیگر تلاش کنند، اظهار داشت: زوجین باید یکدیگر را به همان ترتیبی که هستند بپذیرند. وی با بیان اینکه اصلی ترین عامل رضایت زن از خانواده، اطمینان به محبت همسرش است، گفت: مردان علاوه بر اینکه از صمیم قلب همسرشان را دوست دارند باید به صورت زبانی با تعریف کردن از زیبایی و مهارت های زن، این علاقه را به همسر خود نشان دهند و به او اطمینان قلبی بدهند. این روانپزشک ادامه داد: همچنین مرد باید به حقوق انسانی و اساسی زن احترام بگذارد هم به صورت عام و هم به صورت خاص جایگاه او را به عنوان یک زن در خانواده در نظر بگیرد. دکتر سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: مرد باید به شخص زن احترام بگذارد و مرد به گونه ای رفتار نکند که گویی همسرش یک خدمتکار مهربان است که وظیفه اش خدمت کردن به اوست.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه