چگونه نگاه مثبت دیگران را به خود جلب کنیم؟. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان مجید ابهری، رفتار شناس با اشاره به اینکه فروتنی نقش مهمی در جلب توجه و کسب احترام دارد اظهار داشت: هرکس در زندگی ما میتواند یک معلم باشد چرا که ما در هر کاری متخصص نیستیم و گاهی لازم است از ودانش دیگران نیز استفاده کنیم. فروتن بودن یعنی هرفردی چیزی برای عرضه کردن دارد وما از این داشته ها استفاده کنیم در این صورت با پذیرفتن تجربه های دیگران ، به شخص قابل احترامی تبدیل خواهیم شد. وی تصریح کرد: در هنگام م ...

چگونه نگاه مثبت دیگران را به خود جلب کنیم؟

 
title

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان مجید ابهری، رفتار شناس  با اشاره به اینکه فروتنی نقش مهمی در جلب توجه و کسب احترام دارد اظهار داشت: هرکس در زندگی ما میتواند یک معلم باشد چرا که ما در هر کاری متخصص نیستیم و گاهی لازم است از  ودانش دیگران نیز استفاده کنیم.فروتن بودن یعنی هرفردی چیزی برای عرضه کردن دارد وما  از این داشته ها استفاده کنیم در این صورت با پذیرفتن تجربه های دیگران ، به شخص قابل احترامی تبدیل خواهیم شد.

وی تصریح کرد: در هنگام مواجه شدن با توهین و تمسخر دیگران سکوت نکنید و به دفاع از خود بپردازید هرچند دفاع ازخود کار دشواری است اما به دیگران یاد خواهد داد که احترام وحریم شما را رعایت کرده و حتی دفاع از کسی که حقش پایمال شده نیزبرای شما احترام ایجاد می کند.

این رفتار شناس در خصوص اشخاصی که بی وقفه حرف می زنند واجازه صحبت به کسی نمیدهند؛ افزود: قبل از اینکه حرفی بزنید چند ثانیه در باره آن فکر کنید چرا که شنونده خوب بودن وسنجیده حرف زدن دو عامل مهم درجلب توچه واحترام دیگران است.

ابهری ادامه داد: هنگامی که در دیگران شورواشتیاق کافی برای رسیدن به هدفشان ایجاد وبجای ناامید کردن ، آنها را امیدوار می کنید؛یعنی به باورهایشان بها داده و درآنها حس احترام به خودتان را تقویت می کنید.

این رفتار شناس گفت: به درستی انجام دادن وظایف نیز از جمله رفتارهای مثبتی است که دیگران را به سوی شما جذب و به احترام وا می دارد بنابراین اگر با کسی قرار گفتگو دارید؛قبل ازآن اطلاعاتی راجع به شخص وکار مورد نظر بدست آورده و چنانچه حرفها را فراموش می کنید همواره دفتری برای ثبت نکات به همراه داشته باشید این رفتارها احترام دیگران را بطرف شما جلب می کند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه