چگونه در مواجهه با انتقاد، خونسرد باشیم؟. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان مجید ابهری، رفتار شناس ، اظهار داشت: درهنگام مواجهه با انتقاد، از مقابله به مثل و تلافی خودداری کنید چرا که چنین عملی موجب مجادله وکشمکش میانتان خواهد شد. وی با بیان اینکه می توانید انتقاد و نظر خود را به زمان مناسب خودش موکول کنید، افزود: شنونده خوب و صبور باشید و اجازه دهید طرف مقابل حرف ونظر خودرا به طورکامل به پایان برساند حتی اگر دنباله حرفش را می دانید ، بی موقع وبی جهت حرفش را قطع نکنید. این رفتار ...

چگونه در مواجهه با انتقاد، خونسرد باشیم؟

 
title

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان مجید ابهری، رفتار شناس ، اظهار داشت: درهنگام مواجهه با انتقاد، از مقابله به مثل و تلافی خودداری کنید چرا که چنین عملی موجب مجادله وکشمکش میانتان خواهد شد.

وی با بیان اینکه می توانید انتقاد و نظر خود را به زمان مناسب خودش موکول کنید، افزود: شنونده خوب و صبور باشید و اجازه دهید طرف مقابل حرف ونظر خودرا به طورکامل به پایان برساند حتی اگر دنباله حرفش را می دانید ، بی موقع وبی جهت حرفش را قطع نکنید.

این رفتار شناس ادامه داد: دلایل وتوضیحات خود را بدون دلیل تراشی؛بهانه آوردن طفره رفتن وبدون هدف تغییر دادن نظر طرف مقابلبه طور شفاف و واضح بیان کنید.

ابهری تصریح کرد: قرار نیست همیشه بلا فاصله نسبت به انتقاد پاسخ داد.مثلا در مواقعیکه جو متشنج بوده ویکی از طرفین عصبانی است می توان پاسخ وبحث را به زمان دیگری مو کول و از فرد فرصت خواست.

این رفتار شناس گفت: پذیرش اشتباه و قصور نشانه ضعف نیست ؛بلکه نماینده حرمت نفس بالا وشجاعت روح است بنابراین وظیفه ما در زندگی بی اشتباه زندگی کردن نب��ده بلکه با بدست آوردن آگاهی و پذیرش مسولیت باید تلاش کنیم تا یک اشتباه را چند بار تکرار نکنیم.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه