همراه با خانه تکانی فکرتکانی کنیم. به گزارش تبیان مجید ابهری، رفتار شناس در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: خانه تکانی از دیرباز یکی از سنت های اجتماعی ما ایرانیان بوده و چه خوب است که به همراه خانه تکانی با فکرتکانی و قلب تکانی ، روح و روانمان را نیز اماده پذیرایی از سال نو کنیم. وی تصریح کرد: بعضی از رفتارهای نادرست که مانند برخی از وسایل خانه مان هیچ استفاده ای برای ما نداشته و فقط یک نقطه رااشغال کرده اند را از خود دور و به جای ان ، صداقت و راستگویی را در اعماق وجودمان ج ...

همراه با خانه تکانی فکرتکانی کنیم

 
title

به گزارش تبیان مجید ابهری، رفتار شناس در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: خانه تکانی از دیرباز یکی از سنت های اجتماعی ما ایرانیان  بوده و چه خوب است که به همراه خانه تکانی با فکرتکانی و قلب تکانی ، روح و روانمان را نیز اماده پذیرایی از سال نو کنیم.

وی تصریح کرد: بعضی از رفتارهای نادرست که مانند برخی از وسایل خانه مان هیچ استفاده ای برای ما نداشته و فقط یک نقطه رااشغال کرده اند را از خود دور و به جای ان ، صداقت و راستگویی را در اعماق وجودمان جایگزین کنیم .

ابهری ادامه داد: سعی کنیم در سال جدید، از کنجکاوی کردن در زندگی دیگران و سرک کشیدن به مسایل خصوصی آنها خودداری کنیم تا تمام اعضای فامیل ، دوستان و ... با دیدنمان احساس امنیت کنند.

این رفتار شناس افزود: حسادت مرضی است که فقط مبتلا به آن را میسوزاند و میکشد، این صفت زشت ، مارا ناتوان  وضعیف نشان می دهد در حالی که اگر با دقت توانمندیها و نقاط قدرتمان را بنویسیم آنگاه خواهیم دید که از بسیاری از افراد مورد حسادتمان بهتر وسرتر هستیم.

ابهری گفت: کینه هایمان را نسبت به دیگران  دور بریزیم وبا هدیه دادن عشق و محبت به افراد روح و روانمان را جلا ببخشیم.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه