وارد اطاقش می شوی تا کمی از شلوغی آن کم کنی ،مثل ایام کودکی که اسباب بازی هایش را جمع و جور می کردی اما این بار کمی اسباب بازی هایش فرق کرده. خودت را توجیه می کنی که جوان است و این دست بند و آویزها برای زیبایی و مد بودن استفاده می شود اما ته قلبت خیلی هم مطمئن نیستی...

 فرزندم شیطان پرست شده،کمکم کنید!


وارد اطاقش می شوی تا کمی از شلوغی آن کم کنی ،مثل ایام کودکی که اسباب بازی هایش را جمع و جور می کردی اما این بار کمی اسباب بازی هایش فرق کرده. خودت را توجیه می کنی که جوان است و این دست بند و آویزها برای زیبایی و مد بودن استفاده می شود اما ته قلبت خیلی هم مطمئن نیستی...

پرسش

اگر شما در این شرایط قرار بگیرید، و احساس کنید فرزند شما سراغ گروه های شیطان پرستی رفته ،  چه می کنید؟ (در قسمت نظرات پاسخ های خودتان را به این سوال ثبت کنید)

 

دیدن یک سری علامت خاص از شیطان پرستی که زیبایی  ندارد و کمی ترسناک است همه جای اطاق فرزندت و تغییرات رفتاری اش هر چند که می خواهد از تو با پناه بردن همیشگی به اطاق و خلوت پنهان کند،ن گرانت می کند.

 

از چند وقت پیش که زمزمه های حرف های به ظاهر فلسفی اش کمی عجیب بود تا امروز چند ماه بیشتر نگذشته است. پسر دیروزت ،امروز می گوید : انسان به تنهایی می تواند راه درست و غلط را تشخیص دهد و شما چرا اصرار دارید به خاطر دین و خدا ،خوب باشید! این حرف هایی نیست که تو به آن یاد دادی ......

دیدن شکل ستاره های چند ضلعی ونماد های شیطان پرستی و آرایش جدید موهایش چیزی نیست که به آسانی از کنارش بگذری.شنیده ای که شیطان پرستی این روزها از جوانان قربانی می گیرد.

 

اما چرا فرزند تو ؟ وقتی صحبت از شیطان پرستی می شود ، نمی دانی چطور رفتار کنی ،اصلا با او در مورد شیطان پرستی حرف بزنی؟ از دلواپسی هایت بگویی؟ نکند خیلی جدی باشد؟ اگر شما در این شرایط قرار بگیرید ،چه می کنید؟

 

بخش خانواده ایرانی تبیان


مطالب مرتبط:

خانه شیشه‌ای بنام فیس‌بوک!!

زندگی با طعم فیلتر شکن 

شما بگویید : ویچت و دنیای زناشویی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه