روشنک عجمیان بازیگر 38 ساله کشورمان 10 سال می باشد که ازدواج کرده است. عکس هایی از همسر و فرزند روشنک عجمیان را مشاهده خواهید کرد. عکس روشنک عجمیان و همسرشروشنک عجمیان بازیگر کشورمان متولد 1355 می باشد. عکس هایی از روشنک عجمیان بازیگر 38 ساله کشورمان در کنار همسر و فرزندش را مشاهده می کنید. مهریار حمیدی همسر روشنک عجمیان, مهندس صنایع می باشد و بیش از 10 سال است که ازدواج کرده اند. این زوج دارای یک فرزند دختر به نام آروشا می باشند. عکس روشنک عجمیان در کنار همسر و فرزندش. روشنک عجمیان در کنار ...

روشنك عجمیان بازیگر 38 ساله کشورمان 10 سال می باشد که ازدواج کرده است. عکس هایی از همسر و فرزند روشنك عجمیان را مشاهده خواهید کرد.

عکس روشنك عجمیان و همسرش

روشنك عجمیان بازیگر کشورمان متولد 1355 می باشد.

عکس هایی از روشنك عجمیان بازیگر 38 ساله کشورمان در کنار همسر و فرزندش را مشاهده می کنید.

مهریار حمیدی همسر روشنک عجمیان, مهندس صنایع می باشد و بیش از 10 سال است که ازدواج کرده اند.

این زوج دارای یک فرزند دختر به نام آروشا می باشند.

 

عکس روشنک عجمیان در کنار همسر و فرزندش

عکس روشنک عجمیان در کنار همسر و فرزندش

 

روشنک عجمیان در کنار همسرش

روشنک عجمیان در کنار همسرشگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: مجله زندگی ایده آل


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه