صمیمیت را به زندگیتان بازگردانید. به گزارش تبیان محمدرضا نظامی روان شناس خانواده در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: اگر پس از مدتی از گذشت زندگی مشترکتان احساس کرده که مثل روزهای اول زندگی، گرمی و گرایش اولیه به همسر خود ندارید با رعایت نکاتی از جمله نگرش و دید مثبت نسبت به اطرافیان و همسر خود این اشتیاق را دوباره به زندگی تان. بازگردانید. وی در ادامه اضافه کرد: از سرزنش کردن همسرتان در هنگام انجام اشتباه دوری کرده و از انتظارات غیر واقعی در برابر وی پرهیز کنید زیرا در صور ...

صمیمیت را به زندگیتان بازگردانید

 
title

به گزارش تبیان محمدرضا نظامی روان شناس خانواده در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: اگر پس از مدتی از گذشت زندگی مشترکتان احساس کرده که مثل روزهای اول زندگی، گرمی و گرایش اولیه به همسر خود ندارید با رعایت نکاتی از جمله نگرش و دید مثبت نسبت به اطرافیان و همسر خود این اشتیاق را دوباره به زندگی تان 
بازگردانید. 

وی در ادامه اضافه کرد: از سرزنش کردن همسرتان در هنگام انجام اشتباه دوری کرده و از انتظارات غیر واقعی در برابر وی پرهیز کنید زیرا در صورت عدم برآورده شدن آن باعث ایجاد سرخوردگی و حتی حس حقارت در وی خواهد شد. 

نظامی افزود: زندگی در زمان حال و فراموش کردن اشتباهات گذشته خصوصاً هنگام جروبحث هرگز به دنبال انتقام از او نباشید زیرا موجب افزایش تنش و درگیری میان شما و وی می شود. 

این روان شناس خانواده در پایان گفت: اهداف خود را در زندگی مشترک مشخص و طبقه بندی کرده و اگر درباره موضوعی از همسر خود کدورت  دارید در یک موقعیت مناسب از نظر مکانی و وضعیت جسمی وی با همسرتان صحبت کرده و علاوه بر انتقاد، نکات مثبت او را هم بازگو کنید. 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه