تحقيقات نشان ميدهد داشتن معشوقه پنهاني و خيانت به همسر خطر ابتلا به حمله قلبي را افزايش ميدهد که اين مسئله در مردان بيشتر از زنان ديده ميشود.

به گزارش روزنامه دیلی میل: تحقيقات نشان ميدهد داشتن معشوقه پنهاني و خيانت به همسر خطر ابتلا به حمله قلبي را افزايش ميدهد که اين مسئله در مردان بيشتر از زنان ديده ميشود.
محققان ايتاليايي در تحقيقات جديدشان به اين نکته پي بردند که داشتن رابطه جنسی با معشوقه پنهاني باعث ميشود علاوه بر در خطر قرار گرفتن ازدواج حمله قلبي هم فرد خاطي را تهديد کند. بدين معنا که مرگ ناگهاني در ميان مردان و زناني که به همسرانشان خيانت ميکنند بيشتر ديده ميشود. گفتني است اين مسئله در ميان مردان بيشتر است.
بر اساس اين مطالعات رابطه جنسي برقرار کردن با کسي به جز همسر شرعي و رسمي باعث افزايش فشار خون و ضربان قلب ميشود که اين مسئله حمله قلبي را در پي دارد . گفته شده است استرس ناشي از پنهان نگه داشتن رابطه از افراد خانواده در اين مسئله صد درصد موثر است. در 15 درصد موارد اين حمله هاي ناگهاني باعث مرگ ميشود و در مواردي با سکته هاي خفيف و يا نسبتا شديد خاتمه ميابد.

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه