تیری که در بهمن به هدف خورد سرنوشت زندگی افراد با هدفشان تغییر می کند. همه ی افراد در طول مدت زندگی خودشان، باید یکسری کارها را انجام بدهند و تحرک داشته باشند و یک زندگی پویا را برای خود فراهم کنند. درس خواندن، کار کردن، خانواده تشکیل دادن و بسیاری کارهای دیگر. وگرنه زندگی برایشان بی معنا و پوچ می شود. رومینا سادات تجاره/ کارشناس ارشد مشاوره. بخش خانواده ایرانی تبیان. یکی از موفقیت های کشور اسلامی عزیزمان، ایران، در 36 سال پیش، پیروز شدن انقلاب اسلامی بوده است. زیرا در آن مقطع زمانی، افر ...

تیری که در بهمن به هدف خورد

سرنوشت زندگی افراد با هدفشان تغییر می کند

همه ی افراد در طول مدت زندگی خودشان، باید یکسری کارها را انجام بدهند و تحرک  داشته باشند و یک زندگی پویا را برای خود فراهم کنند. درس خواندن، کار کردن، خانواده تشکیل دادن و بسیاری کارهای دیگر. وگرنه زندگی برایشان بی معنا و پوچ می شود.

رومینا سادات تجاره/ کارشناس ارشد مشاوره
 بخش خانواده ایرانی تبیان
تیری که به هدف خورد

یکی از موفقیت های کشور اسلامی عزیزمان، ایران، در 36 سال پیش، پیروز شدن انقلاب اسلامی بوده است. زیرا در آن مقطع زمانی، افراد کشور به این نتیجه رسیده بودند که می خواهند در یک کشور اسلامی همراه با قوانین اسلامی زندگی کنند. آنها برای رسیدن به این هدفشان تلاش کردند و در آن راستا تمام همت خود را انجام دادند و نهایتا موفقشدند و به خواسته خود رسیدند. زندگی خانوادگی هم  مانند انقلاب یک مسیر است، مسیری که اگر  اهدافت مشخص باشد راحت تر می توانید قدم بردارید. ما در این مطلب می خواهیم هدف را کالبد شکافی کنیم و بگوییم چطور بعد از شناسایی هدف می توان موفق شد.

اگر هدفی را در زندگی دنبال کنیم که هیچ تناسبی با شخصیت و استعداد ما نداشته باشد، قطعا موفقیتی را هم برای ما نخواهد داشت

در زندگی نشانه گیری کنیم

هدف در معنای لغوی به معنای نشانه تیر و آن چیزی است که افراد تلاش می کنند تا به آن برسند و در واقع همان مقصود است. هدف چیزی است که فکر اکثر افراد و در واقع افراد موفق را همیشه به خود جلب کرده است و می تواند سرنوشت زندگی خیلی از افراد را مشخص کند.

نقشه راه را ترسیم کنیم

شناخت و تعیین هدف، پایه و اساس موفقیت در زندگی افراد است. هر کس باید بتواند در هر سنی قبل از انجام دادن کارهایش، مدتی را فکر کند و بسنجد که می خواهد از انجام دادن آن کار به چه نتیجه ای برسد. همچنین راه و روش انجام دادن کارهای خودش را مشخص کند، یعنی در واقع نقشه راه خود را مشخص کند، در این صورت می تواند به موفقیت دست یابد. اما اگر بدون هدف و برنامه ریزی، هر کاری را انجام بدهیم قطعا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. 

هدف مان را دسته بندی کنیم

برای موفقیت در اهدافمان باید به چند مساله توجه کنیم. اول اینکه حتما هدفی را که برای خود تعیین می کنیم، متناسب با ویژگی های شخصیتی و فردی ما باشد. اگر هدفی را در زندگی دنبال کنیم که هیچ تناسبی با شخصیت و استعداد ما نداشته باشد، قطعا موفقیتی را هم برای ما نخواهد داشت. دومین مساله ای که در تعیین اهداف باید به آن توجه کنیم، دسته بندی هدف ها است. اهداف به سه دسته تقسیم می شوند:

هدف چیزی است که فکر اکثر افراد و در واقع افراد موفق را همیشه به خود جلب کرده است و می تواند سرنوشت زندگی خیلی از افراد را مشخص کند

اهداف بلند مدت: هر فردی باید برای خودش یک یا چند هدف بلند مدت را انتخاب کند. اهداف بلند مدت همان اهدافی هستند که هر فرد میخواهد در آینده به آن دسترسی پیدا کند. مسلما باید در طی مدت زمان حال تا رسیدن به هدف بلند مدت، کارهایی را برای رسیدن به آن هدف انجام دهد که در واقع همان اهداف کوتاه مدت است.
اهداف کوتاه مدت: اهداف کوتاه مدت همان تلاش ها و برنامه ریزی هایی است که برای رسیدن به اهداف بلند مدت باید انجام بدهیم.
اهداف فوری: اهداف فوری نیز اهدافی هستند که برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت باید انجام بدهیم. به طور مثال یکی از اهداف بلند مدت یک نوجوان انتخاب شغل موفق است. برای رسیدن به این هدف باید اهداف کوتاه مدت را برای خودش مشخص کند، که در این مثال هدف کوتاه مدت همان درس خواندن است. برای درست درس خواندن نیز این فرد باید برنامه ریزی داشته باشد و مهارت های مطالعه و برنامه ریزی را یاد بگیرد که این همان هدف فوری است. پس سعی کنید ابتدا به خودشناسی برسید و ویژگی های رفتاری و شخصیتی خود را شناسایی کنید و با توجه به آن، هدف نهایی خود را مشخص کنید و بعد راههای رسیدن و دست یافتن به این هدف را نیز مشخص نمایید.

بدون هدف کلاف پیچ می شویم

خیلی از افراد و مخصوصا برخی از نوجوانان و جوانان می گویند، تعیین کردن هدف سخت است و دست و پای ما را ممکن است ببندد. یا حتی برخی مواقع گفته می شود که هر وقت هدف تعیین کرده ایم اصلا نتوانستیم به آن برسیم. این نکته را باید بدانیم که یک شبه نمی توانیم ره 100 ساله را طی کنیم و این راه را باید کم کم و قدم به قدم بگذرانیم. برای تعیین هدف باید هدف اصلی خودمان را به قطعه های کوچک و کوچک تر تقسیم کنیم و تلاش کنیم که پله پله و گام به گام به هدفمان نزدیک شویم.


 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه