تمارض و چاپلوسی، راه فراری برای افراد گناهکار. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران امان اله قرایی مقدم جامعه شناس اظهار داشت: انسانی که با یک فرد گناهکار زندگی می‌کند به مرور زمان عذاب وجدان پیدا می‌کند و تیرگی سراسر وجودش را فرا می گیرد. وی در ادامه بیان کرد: طلاق نیز در بین چنین افرادی بسیار زیاد است و رابطه نامشروع زیاد در این فرد به چشم می‌خورد و هم چنین باعث می‌شود تا اقتصاد خانواده هم سامان بگیرد و با مشکل روبه رو شود و فرزندان آنان نیز می‌توانند فردی گناهکار باشند. قرایی مقدم در ...

تمارض و چاپلوسی، راه فراری برای افراد گناهکار

 
 

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران امان اله قرایی مقدم جامعه شناس  اظهار داشت: انسانی که با یک فرد گناهکار زندگی می‌کند به مرور زمان عذاب وجدان پیدا می‌کند و تیرگی سراسر وجودش را فرا می گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: طلاق نیز در بین چنین افرادی بسیار زیاد است و رابطه نامشروع زیاد در این فرد به چشم می‌خورد و هم چنین باعث می‌شود تا اقتصاد خانواده هم سامان بگیرد و با مشکل روبه رو شود و فرزندان آنان نیز می‌توانند فردی گناهکار باشند. 
 
قرایی مقدم در پایان گفت: نخستین آسیب روحی و روانی برای فرد رخ می‌دهد و هر فردی که دچار آسیب روحی و روانی می شود، مشکلات فراوانی هم برای زدگی با فرد گناهکار است. 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه