با دیدن این عکس و پاسخ دادن به آن راز و رمز شخصیت خود را پیدا کنید.

رسول اکرم صلى الله علیه و آله می فرماید : صدقه بجا و نیکوکارى و نیکى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوشبختى تبدیل، عمر را زیاد و از مرگ بد، جلوگیرى مى کند.


به گزارش سرویس خانواده جام نیوز، تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد. این صحنه چه چیزی کم دارد؟

 

تست روانشناسی بسیار جالب - تصویر 1


- یک درخت
- یک آبگیر (برکه)
- آدمها
- یک تکه ابر
- یک ماشین


لطفا به پاسخ ها نگاه نکنید .اول خودتان حدس بزنید این صحنه چه چیزی کم دارد .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
درخت :
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رشد معنوی خودتان است.


یک آبگیر برکه :
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید داشتن یک رویا است.


آدم ها :
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رابطه داشتن با افراد دیگرست.


یک تکه ابر :
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید دوستتان است.


یک ماشین:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید پول است.

 

چارچار/ 2005

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه