به یکدیگر تهمت نزنیم!. ربابه غفار تبریزی روانشناس اظهار داشت: وقتی در زندگی مشترک به یک اختلاف نظر برخورد می کنیم باید روش های مناسب حل مسأله را پیش بگیریمف در این زمان باید راه حل های حوه را بدون غرض ورزی اعلامکنیم. حتی راه حل هایی که به نظر ما مسخره و نامناسب می شاید آن گاه آن راه حلی را که کمترین عیب و بیشترین حس را داراست انتخاب می کنیم و آن را عملی می نماییم. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان تبریزی در پایان عنوان کرد: مهمترین مهارت گفت و گو این است که در هنگام خشم هیچ گاه ...

به یکدیگر تهمت نزنیم!

 
title

ربابه غفار تبریزی روانشناس اظهار داشت: وقتی در زندگی مشترک به یک اختلاف نظر برخورد می کنیم باید روش های مناسب حل مسأله را پیش بگیریمف در این زمان باید راه حل های حوه را بدون غرض ورزی اعلامکنیم. حتی راه حل هایی که به نظر ما مسخره و نامناسب می شاید آن گاه آن راه حلی را که کمترین عیب و بیشترین حس را داراست انتخاب می کنیم و آن را عملی می نماییم.

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان تبریزی در پایان عنوان کرد: مهمترین مهارت گفت و گو این است که در هنگام خشم هیچ گاه با یکدیگر به گفت و گو نپردازیم و به هنگام خشم زن و شوهر و یا سایر افراد خانواده باید از یکدیگر فاصله بگیرند و پس از این که خشم خود را تخلیه کردند دوباره به گفت و گو بپردازند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه