برای خود جعبه نگرانی بسازید. به گزارش تبیان مجید ابهری، رفتارشناس در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته بجای انواع داروهای آرام بخش از تکنیک های بسیار مفید وساده برای حل مشکل بیماران استفاده می کنند که ساخت جعبه نگرانی یکی از راهکارهایی است که در ابتدا پیش و پا افتاده به نظر امده اما در عمل بسیار مفید و کارامد خواهد بود. ابهری با اشاره به چگونگی ساخت و استفاده از این جعبه افزود: یک جعبه مقوایی مانند یک جعبه کفش تهیه ودرب آنرا با چسب نواری محکم ...

برای خود جعبه نگرانی بسازید

 
title

به گزارش تبیان مجید ابهری، رفتارشناس در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته بجای انواع داروهای آرام بخش از تکنیک های بسیار مفید وساده برای حل مشکل بیماران استفاده می کنند که ساخت جعبه نگرانی یکی از راهکارهایی است که در ابتدا پیش و پا افتاده به نظر امده اما در عمل بسیار مفید و کارامد خواهد بود.

ابهری با اشاره به چگونگی ساخت و استفاده از این جعبه افزود: یک جعبه مقوایی مانند یک جعبه کفش تهیه ودرب آنرا با چسب نواری محکم ببندید ، در قسمت بالایی آن شکاف کوچکی مانند صندوق رای گیری ایجاد کنید حال می توانید با اتمام کار،نگرانی هایتان را نسبت به موضوعات مختلف برروی یک تکه کاغذ نوشته به داخل جعبه بیندازید.

این رفتارشناس ادامه داد: هر روز نگرانی ها واسترس های روزانه تان را نوشته، و ساعت و تاریخ ان را در زیر صفحه یادداشت کنید.بعد از سه یا شش ماه جعبه را باز کرده وتمام نگرانی ها و استرس های گذشته تان رامجددا بخوانید در این صورت مشاهده خواهید کرد که  90درصد آن استرسها و نگرانیها هیچوقت اتفاق نیفتاده و آنهایی هم که اتفاق افتاده اند به آن شدت و غلظتی که فکر می کرده اید، نبوده است.

ابهری گفت: این شیوه موجب ایجاد عادت خوب در درونتان شده و مغزتان تعلیم می بیند که به سادگی ازمسایل کوچک وجزیی مضطرب نشود از این رو شما خواهید دید که در آینده به ساختن جعبه نگرانی دیگری نیاز نخواهید داشت.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه