با غیبت‌ کردن ارزش خود را از دست می‌دهید. به گزارش تبیان حمیدرضا رحمانی کارشناس مذهبی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: زمانی که شخصی از کسی غیبت می‌شنود یک ساختار ذهنی از لحاظ روانی در ذهن فرد ایجاد می‌شود بنابراین این امر موجب می‌شود که اعتماد خود را از دست دهد. وی افزود: اولین کارکرد منفی غیبت کردن باعث زدودن دوستی‌ها در جامعه می‌شود و بر این اساس پیوندهای دوستی از بین می‌رود. کارکرد دوم غیبت کردن این است که باعث پایین آمدن سطح آرامش در جامعه می‌شود در نهایت کارکرد سوم منف ...

با غیبت‌ کردن ارزش خود را از دست می‌دهید

 
title

به گزارش تبیان حمیدرضا رحمانی کارشناس مذهبی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: زمانی که شخصی از کسی غیبت می‌شنود یک ساختار ذهنی از لحاظ روانی در ذهن فرد ایجاد می‌شود بنابراین این امر موجب می‌شود که اعتماد خود را از دست دهد.

وی افزود: اولین کارکرد منفی غیبت کردن باعث زدودن دوستی‌ها در جامعه می‌شود و بر این اساس  پیوندهای دوستی از بین می‌رود. کارکرد دوم غیبت کردن این است که باعث پایین آمدن سطح آرامش در جامعه می‌شود در نهایت کارکرد سوم منفی غیبت‌ کردن این است که موج رواج رفتاری‌های ناپسند در جامعه می‌شود در این شرایط افراد غالبا برای جلوگیری از ارتکاب از این رفتار می‌گریزند.

رحمانی گفت: از دیگر کارکردهای منفی غیبت‌کردن حسادت است هم‌چنین در برخی موارد افراد احساس می‌کنند که مورد توجه عموم قرار نمی‌گیرند بنابراین سعی می‌کنند که مورد توجه عموم قرار نمی‌گیرند بنابراین سعی می‌کنند که با رمزگشایی حقوق دیگران را به خود جلب کنند.

این کارشناس مذهبی در پایان گفت: اشخاصی به غیبت‌کردن می‌پردازند که نزد خود ایده و نظری برای عرضه ندارد. بنابراین نمی‌توانند خود را بالا نشان دهند پس سعی می‌کنند که دیگران را پایین بیاورند، در خصوص غیبت روایتی است که کسی که ارزش خود را نم��‌بیند غیبت می‌کند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه