با شخصیت نمایشی بیشتر آشنا شوید. به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران فریبا احدی بیگلو روانشناس عمومی اظهار داشت: اختلال شخصیت نمایشی یکی از اختلال هایی است که شخص رفتار هیجان پذیر وتوجه طلبی را از خود نشان داده که از ابتدای دوره بزرگسالی با بروز نشانه هایی پدید می آید. وی در ادامه افزود: ناراحتی و در رنج بودن فرد هنگامی که مورد توجه نباشد، خود نمایی، بسادگی تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن از نشانه های این اختلال شخصیت بوده که باعث ایجاد عواطف و حالات منفی از جمله ترسویی، اضطراب، احساس شرم، ...

با شخصیت نمایشی بیشتر آشنا شوید

 
title

به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران فریبا احدی بیگلو روانشناس عمومی  اظهار داشت: اختلال شخصیت نمایشی یکی از اختلال هایی است که شخص رفتار هیجان پذیر وتوجه طلبی را از خود نشان داده که از ابتدای دوره بزرگسالی با بروز نشانه هایی پدید می آید.

وی در ادامه افزود: ناراحتی و در رنج بودن فرد هنگامی که مورد توجه نباشد، خود نمایی، بسادگی تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن از نشانه های این اختلال شخصیت بوده که باعث ایجاد عواطف و حالات منفی از جمله ترسویی، اضطراب، احساس شرم، اندوهگینی، بدبینی و وابستگی در فرد خواهد شد.

احدی بیگلو اضافه کرد: خیال پردازی و کابوس های شبانه نیز به همراه تلاش های نامناسب برای تحت تاثیر و کنترل قرار دادن دیگران، عدم تنهایی در گذراندن زمان، حرکات نمایشی در نشان دادن هیجان خود به اطرافیان و بر انگیختگی جنسی بی ملاحظه از دیگر رفتارهای این اشخاص در برخورد با دیگران است.

این روانشناس در پایان تاکید کرد: زودباوری و اعتماد بیش از حد به دیگران از مهم ترین ویژگی بارز این افراد بوده که از هر چیز ساده ای تصوری بزرگ را برای خود ایجاد کرده و نیزاغلب قادر به حفظ دلبستگی به مدت طولانی نبوده، رفتار های توجه طلبانه شدید، مبالغه در بیان احساسات و در صورت عدم توجه قرار گرفتن توسط دیگران اقدام به سرزنش و افتراهای ناروا نسبت به اطرافیان و قانون گریزی و سوءمصرف مواد مخدر نسبت به خودشان می شوند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه