از رابطه های یک طرفه دوری کنید. به گزارش تبیان به مقل از باشگاه خبرنگاران جوان رقیه یار احمدی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی اظهار داشت:از جمله نشانه های یک رابطه عاطفی ناهنجار، عشق یک طرفه، وابستگی شدید عاطفی، از دست دادن موقعیت های مناسب بدلیل فکر کردن مدام به طرف مقابل است. وی در ادامه گفت:در یک رابطه ای که انرژی و وقت گذاشتن برای طرف مقابل یک طرفه باشد نشانه سردی او نسبت به شما و درواقع کاهشر ارزش شما برای وی است. یاراحمدی افزود:یک رابطه عاطفی نیازمند سیاست های ارتباطی خاص با جنس مخالف ب ...

از رابطه های یک طرفه دوری کنید

 
title

به گزارش تبیان به مقل از باشگاه خبرنگاران جوان رقیه یار احمدی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی اظهار داشت:از جمله نشانه های یک رابطه عاطفی ناهنجار، عشق یک طرفه، وابستگی شدید عاطفی، از دست دادن موقعیت های مناسب بدلیل فکر کردن مدام به طرف مقابل است.

وی در ادامه گفت:در یک رابطه ای که انرژی و وقت گذاشتن برای طرف مقابل یک طرفه باشد نشانه سردی او نسبت به شما و درواقع کاهشر ارزش شما برای وی است.

یاراحمدی افزود:یک رابطه عاطفی نیازمند سیاست های ارتباطی خاص با جنس مخالف بوده بدین معنی که دختر اهل ناز و پسر اهل نیاز باشد و اگر این چرخه تغییر کند این رابطه برای دختر اسیدی شده و دیگر آرامش و لذت بخش نیست.

این جامعه شناس در پایان تصریح کرد:یک رابطه عاشقانه معقول این است که طرفین به یک میزان انرژی و سختی را برای رسیدن به یکدیگر صرف نموده و لذت مشترکی را هنگام وصال تجربه کرده و قدر آن را بدانند و نباید هیچ گاه یک طرف احساس کند که فقط دیگری در حال پیش روی به سمت او است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه