ارتباط بین زنان و تنوع زیستی نادیده گرفته شده است. به گزارش تبیان به نقل از گروه علمی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، زنان اکثریت قابل توجه فقیرترین جمعیت جهان را تشکیل می دهند، بیش از نیمی از مواد غذایی را تولید می کنند و با این حال هنگام تصمیم گیری برای تنوع زیستی و محیط زیست صدای آن ها را به ندرت می شنویم. برای بسیاری از زنان، تنوع زیستی پایه و اساس معیشت، اعتقادات فرهنگی و حتی زنده ماندن آن ها است. علاوه بر خدمات محیط زیستی آشکاری که تنوع زیستی ایجاد می کند، جمع آوری ...

ارتباط بین زنان و تنوع زیستی نادیده گرفته شده است

 
title

به گزارش تبیان به نقل از گروه علمی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، زنان اکثریت قابل توجه فقیرترین جمعیت جهان را تشکیل می دهند، بیش از نیمی از مواد غذایی را تولید می کنند و با این حال هنگام تصمیم گیری برای تنوع زیستی و محیط زیست صدای آن ها را به ندرت می شنویم.
برای بسیاری از زنان، تنوع زیستی پایه و اساس معیشت، اعتقادات فرهنگی و حتی زنده ماندن آن ها است. علاوه بر خدمات محیط زیستی آشکاری که تنوع زیستی ایجاد می کند، جمع آوری و استفاده از منابع طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگر چه طبیعت برای تمام انسان ها مهم است، زنان و مردان به شیوه های متفاوتی به آن تکیه می کنند، سطح آگاهی متفاوتی از آن و دسترسی و کنترل نابرابر بر منابع طبیعی دارند. به عنوان مثال، 15 ایالت هند قطعنامه حفاظت از جنگل را تصویب کردند که جمع آوری چوب را در برنامه مشترک مدیریت جنگل محدود می کند. در نتیجه، زنان به طور متوسط 10 کیلومتر پیاده می رفتند تا از مناطق محدود نشده هیزم جمع آوری کنند. پایبندنبودن به محدودیت ها مجازات شدیدی در پی دارد.
شناخت نقش زنان به عنوان مدیران اولیه زمین و منابع برای موفقیت سیاست های تنوع زیستی مهم است، با این حال اطلاعات نشان می دهد در بسیاری از نقاط جهان این اتفاق صورت نمی پذیرد. برای مثال، زنان تنها 31.6 درصد از پست های اصلی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد (CBD) را به عنوان توافق جهانی متمرکز بر تمام جنبه های تنوع زیستی تشکیل می دهند.
علاوه بر این، تصدیق نقش ها و نیازهای زنان و مردان در گزارش ملی و برنامه های مدیریتی راه حلی برای حفاظت موثر، استفاده پایدار و مدیریت مناطق حفاظت شده است اما کلمات کلیدی مربوط به برابری جنسیتی تنها در 16درصد از گزارش ملی کنوانسیون رامسر و تنها 1 درصد از تجزیه و تحلیل گزارش کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی دولت ذکر شده با آنچه با توجه به تالاب ها و مناطق حفاظت شده از نظر برابری جنسیتی مد نظر است، فاصله زیادی دارد.
تنوع زیستی برای زندگی انسان ها،زنان و مردان، پیر و جوان بسیار مهم است.
حل مشکلاتی که در حفظ و استفاده پایدار از منابع زمین با آن ها مواجه هستیم بدون مشارکت کامل و فعال زنان بسیار دشوار و بیش از حد پیچیده خواهد بود.
تلاش ها برای درگیر کردن زنان در سیاست تنوع زیستی و برنامه ریزی، تعیین دسترسی آنها به منابع و خدمات باید افزایش یابد و اطمینان حاصل شود مزایا به طور منصفانه میان همه ذینفعان به اشتراک گذاشته می شود. برای حرکت به سمت برابری جنسیتی در بخش تنوع زیستی، ضروری است داده های خاص جنسیتی جمع آوری شده و به اشتراک گذاشته شود. این کار آگاهی در ثروت بالقوه مشارکت زنان در حفاظت و مدیریت منابع طبیعی پایدار را افزایش داده و در نهایت به ایجاد جهانی عادلانه تر و پایدارتر برای همه ساکنان آن می انجامد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه