احساسات منفی خود را سرکوب نکنیم. به گزارش تبیان سارا فغانپور روانشناس در گفت و گو با خبرنگار باشگاه حبرنگاران جوان اظهار داشت: وجود احساسات منفی در وجودمان همیشه بد نیست چرا که موجب می شود در بسیاری از مواقع از حقمان دفاع کنیم و با استفاده از قدرت خشم اجازه ندهیم حقوقمان پایمال شود. وی تصریح کرد: افراد باید خشم خود را کنترل کنند اما احساسات منفی را نمی توان همیشه سرکوب کرد چرا که همه احساسات چه منفی و چه مثبت در جای خود با ارزش بوده و به سیر تکاملی انسان کمک می کند. این روانشناس ادامه داد: چ ...

احساسات منفی خود را سرکوب نکنیم

 
title

به گزارش تبیان سارا فغانپور روانشناس در گفت و گو با خبرنگار باشگاه حبرنگاران جوان اظهار داشت: وجود احساسات منفی در وجودمان همیشه بد نیست چرا که موجب می شود در بسیاری از مواقع از حقمان دفاع کنیم و با استفاده از قدرت خشم اجازه ندهیم حقوقمان پایمال شود.

وی تصریح کرد: افراد باید خشم خود را کنترل کنند اما احساسات منفی را نمی توان همیشه سرکوب کرد چرا که همه احساسات چه منفی و چه مثبت در جای خود با ارزش بوده و به سیر تکاملی انسان کمک می کند. 

این روانشناس ادامه داد: چیزی که احساسات منفی از جمله ترس، خشم ، ناراحتی و ... را نامناسب جلوه می دهد تداوم ان است بنابرای اگر این احساس به طور مداوم نباشد و به شکل اصولی و درست مدیریت شود در بسیاری از مواقع راهگشا خواهد بود.

وی در خصوص چگونگی راهگشا بودن احساسات منفی افزود: مثلا ترسیدن موجب می شود تا برای رسیدن به امنیت تلاش کنیم .، ناراحتی نیز موجب همدلی شده و این اجازه را می دهد تا با دیگران رئوف باشیم. 

فغانپور گفت: افراد می توانند با کنترل و مدیریت احساسات منفی ، از تداوم ان جلوگیری کنند چرا که سرکوب احساسات نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه با حضورمشکلات بعدی حل ان مشکل تر می شود.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه